Individuele Sessies

Opgroeien onder ouder(s) wiens zorg niet goed is afgestemd heeft grote gevolgen. Eenmaal volwassen leef je vrijwel altijd vanuit de overlevingsstand. Voorbeelden van overlevingsstrategieën zijn: perfectionisme, hoge streefdoelen, je veel wegcijferen voor anderen, nog eens een schepje er boven op, tot het uiterste gaan en altijd redden wat er te redden valt. In combinatie met bepaalde omgevingsfactoren in je werk en privéleven  kunnen die overlevingsstrategieën voor uitputting zorgen. Vaak ontbreekt het je ook aan zelfcompassie. Met andere woorden: het ontbreekt je aan een vriendelijke, zorgzame en niet-oordelende houding ten opzichte van jezelf, vooral gedurende momenten van tegenslag en leed.

Als je als kind door je ouders niet of nauwelijks ontmoet bent in je essentie, kan dat dus op latere leeftijd grote invloed hebben op de manier waarop je in het leven staat. Meer 'zelf' gaan leren voelen vraagt uithoudingsvermogen. Het kan leiden tot meer kracht en macht over je eigen leven, je verbonden gaan voelen met andere mensen, autonomie en het tot bloei laten komen van je talenten.

Hoe ziet een sessie eruit?

Ik integreer de lichaamsgerichte, hands-on aanpak van REBALANCING  en de uitgangspunten van SOMATIC EXPERIENCING (Traumatherapie) in mijn sessies. Als het passend is geef ik ook ADEMSESSIES. Ik laat me hiebij leiden door de uitgangspunten van de transfomererende Verbonden Ademhaling.

Een sessie begint met een gesprek, waarin je vertelt wat je bezighoudt. Wat speelt er op dit moment in je leven? Wat doet dat met je? Ik nodig je uit om met volle aandacht te ervaren wat er in je lichaam gebeurt. Waar voel je spanning en waar is er ruimte? Welke lichaamssensaties neem je waar? Kun je er met je aandacht bij blijven? 
Verder laat een sessie een passende dynamische wisselwerking zien tussen denken, verwoorden, voelen, bewustworden van lichaamssensaties, ademen en aanraking.
Dit alles om je meer bewust te laten worden van je lichaam, je gevoelens en gedachten en zo de balans te hervinden tussen lichaam en geest.

Enkele voorbeelden van thema's die kunnen spelen:

•  Praktische hulp en advies over vragen die spelen in je leven.
•  Herstellen van het vertrouwen op eigen lichamelijke signalen en lichaamssensaties.
•  Leren je weer open te durven stellen voor genoemde sensaties en gevoelens. Dit, indien passend, middels contactvolle aanraking en bewust ademen.
•  Herstel in het vertrouwen dat veilig contact met een ander persoon mogelijk is. 
•  Leren om steun te vragen.
•  Herstellen van een gevoel van eigenwaarde en autonomie. Weer leren voelen waar jouw grenzen liggen. Macht krijgen over je eigen leven.
•  Vandaaruit herstellen van zelfvertrouwen en begeleiding bij het maken van essentiële keuzes in je leven.  

Het is aan te raden minimaal 5 sessies af te spreken. De ervaring leert dat je na meerdere sessies geleidelijk meer gaat voelen. Voor de verdere diepgang en continuïteit van je persoonlijke proces is het zinvol om met enige regelmaat ongeveer 10 sessies of meer te komen. Tijdens je proces kun je steeds meer toelaten van wat er in je leeft en krijg je steeds meer inzicht in je overlevingsmechanismen en de belemmerende lichaamspatronen die daar bij horen.

De sessies zijn niet bedoeld als vervanging voor medische of geestelijke gezondheidszorg. Als ik het nodig acht verwijs ik door naar andere beroepsbeoefenaars in zowel de reguliere als de niet-reguliere hulpverlening. Ook is er regelmatig sprake van samenwerking. Dit alles uiteraard in goed overleg met de cliënt.

Welke mensen ontmoet ik zoal in mijn praktijk?

  • Mensen met wie het goed gaat, maar die meer levenslust en vreugde willen ervaren en merken dat iets van binnen hen ervan weerhoudt om helemaal zichzelf te zijn.
  • Mensen die meer willen gaan voelen in hun lichaam en daardoor meer bewustzijn krijgen over wat zij nodig hebben, wie ze zijn en wat hun verlangens zijn. Mensen die van hieruit opnieuw richting willen gaan geven aan bijvoorbeeld hun werk of relaties en daardoor hun leven als meer zinvol kunnen gaan ervaren.
  • Mensen die niet lekker in hun vel zitten, slecht slapen, angstig zijn of bijvoorbeeld blijven hangen in verdriet of boosheid.
  • Mensen met een lichamelijke klacht die naar de onderliggende oorzaak willen kijken.
  • Mensen die tegen een burn-out aanzitten of ervan herstellende zijn.
  • Mensen met een eetstoornis (Anorexia Nervosa en/of Boulimia Nervosa).​ 
  • Mensen die een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt, recent of langer geleden, en merken dat ze die nog niet verwerkt hebben. 
  • Mensen die slachtoffer zijn van narcistische mishandeling.  

Neem gerust contact met me op met welke vraag dan ook. Bij voorkeur per mail graag. We kunnen altijd samen kijken of ik iets voor je kan betekenen.