Terug

Links

       Platvorm Rebalancing Nederland 
       www.rebalancing-nederland.nl 

       Rebalancing, School voor Lichaamswerk & Bewustzijn
       www.rebalancing.nl

       Somatic Experiencing Nederland
       https://bodymindopleidingen.nl/traumahealing

      

Somatic Experiencing Europa
https://somatic-experiencing-europe.org

Het Verdwenen Zelf
Voor slachtoffers: https://verdwenenzelf.org   Voor professionals: https://professionals.verdwenenzelf.org

Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten
https://www.lvnt.nl

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
www.rbcz.nu

Geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve gezondheidszorg
www.scag.nl